Regulamin


Statut Polskiego Związku Wędkarskiego - Statut_PZW.pdf

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb - RAPR_2015.pdf

Ograniczenia i odstępstwa od RAPR w Okręgu PZW w Gdańsku - Ograniczenia i odstępstwa

Regulamin wędkowania w zbiornikach retencyjnych - Regulamin dla retencyjnych

Porozumienia Okręgu PZW w GdańskuPorozumienia 2015

Zasady organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego - Przepisy ogólne

Organizacja zawodów - Organizacja zawodów

Regulaminy zawodów - Regulaminy zawodów

Regulamin zawodów rzutowych - Regulamin zawodów rzutowych